Shells (2020)

Sound Design

Director: Noam Harari
שופט צעיר וכוחני יוצא מבית המאהבת שלו בשכונה קשת יום ומגלה שהרכב שלו נגנב. מלצרית ענייה וצדקנית שהייתה עדה לגניבת הרכב מסרבת לשתף פעולה עם תשאוליו של השופט ומתעמרת בו. במהרה השופט שוכח מהרכב, ומגייס את כל כוחותיו בכדי להכניע ולהשפיל את המלצרית, יהיה המחיר אשר יהיה.