Sderotim (2020)

Sound Design

Director: Rafi Balulu

שדרותים הוא אסופה דוקומנטרית של חמש נקודות מבט שדרותיות, חמישה סיפורים של תושבי ותושבות העיר, המופקים בהשתתפותם, ובליווי מקצועי של הבמאי והמפיק רפאל בלולו.
מתוך מפגשים אישיים בין הצוות המקצועי למשתתפי הפרויקט נרקמה אסופה של קולנוע דוקומנטרי, מקומי ומקורי.

דביר, אורי ונטלי מימון, שירה אבידן ואהרל’ה כהן, חשפו את סיפוריהם האישיים ונקודות מבטם הייחודיות לכדי יצירות דוקומנטריות קצרות, אישיות ואוניברסליות. מתוך חמשת הסרטים, מצטיירת העיר שדרות כדמות נוספת בפרויקט – מורכבת, אנושית ונושמת.